Temmuz 2021

ERKEN DÖNEM GEBELİK KAYIPLARINDA KÜRTAJ MI, MEDİKAL ABORT MU?

Tüm gebeliklerin yaklaşık %10-15'i düşükle sonuçlanır ve bunların %90'ından fazlası erken gebelikte ortaya çıkar. Erken dönem (<12 hafta) gebelik kaybında, halk arasında “kürtaj” olarak bilinen D/C işlemi, gebelik materyalinin rahimden uzaklaştırılması için klasik olarak uygulanmaktadır. Bu işlem anestezi altında yapılır ve rahimdeki gebelik materyali özel tıbbi aletler kullanılarak boşaltılır. Alternatif olarak, rahim kasılma süreci...

TEK VEYA ÇİFT EMBRİYO TRANSFERİ

IVF tedavisinin ilk zamanlarında fazla sayıda embriyo rahim içerisine transfer edilirdi. Amaç başarılı bir tedavi süreci geçirmekti. Başarı sadece gebelik elde etmek demekti. Kaç tane embriyonun rahim içine tutunacağı gözetilmezdi. İlk IVF bebeği Louise Brown 1978 yılında doğduğunda, kendisinden önce yapılan tamı tamına 102 embriyo transfer denemesi başarısız olmuştu. Yani IVF başarısı o yıllarda...

BİR EMBRİYONUN KENDİLİĞİNDEN BÖLÜNMESİ VE ÇOĞUL GEBELİK OLMASI (TEK YUMURTA İKİZİ/MONOZİGOTİK İKİZ)

IVF gebeliklerinde tek yumurta ikizi olma sıklığı yapılan çalışmalarda % 1-2.5 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir. Doğal gebeliklerde ise bu oran sadece binde 4’tür. Hesaplamalar yapılırken sadece canlı doğan bebekler göz önünde bulundurulmuştur. Erken dönem gebelik kayıpları da hesaba katıldığında görülme sıklığı daha fazla olabilir. IVF tedavilerinde tek yumurta ikizi olma riskini arttıran sebepler çalışmalara...

TROMBOFİLİ (KANDA PIHTILAŞMA BOZUKLUĞU)

Hamile kalmak isteyen fakat uzun uğraşlar sonucunda başarılı bir sonuç elde edemeyen ya da hamileliği esnasında düşük (abortus) yaşayan kadınlar için korkulu bir rüya haline gelen trombofili konusunda bilimsel literatür neler diyor, aslında çok önemsediğimiz bu konu gerçekten hamilelik üzerinde bu kadar etkili mi sorularına yanıt vermek için sizlere bu yazıyı hazırladım. İki türlü trombofili...

ADENOMİYOZİS

Adenomiyozis, halen teşhis ve tedavi konularında klinisyenleri ikilemde bırakan bir durumdur. Her adet döngüsünde kalınlaşan ve gebelik olmadığı takdirde kanayarak uzaklaştırılan rahim içi dokusunun (endometriyum dokusu) rahimin kas tabakasına sirayet etmesi ile karakterizedir. Hastalığın nasıl başladığı, tetikleyen faktörlerin ne olduğu halen bilinmemekle birlikte birçok teori üzerinde durulmaktadır. Bugüne kadar bu teorilerin hiçbiri ispatlanamamıştır.  Adenomiyozis vakalarının...

Open chat
Mesajınızı İletin